Povrat i reklamacije

crta2

Sukladno prema čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača kupac ima pravo na pisani prigovor. U slučaju da je kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan, prigovor može uputiti na sljedeću e-mail adresu: info@bepure.hr ili pismeno na adresu: Sretan planet j.d.o.o., Ulica Kralja Tomislava 25, 48260 Križevci. Na Vaš prigovor odgovorit ćemo u roku 15 dana od zaprimanja istog.

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Kupac ima pravo na povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod. Sretan planet j.d.o.o. prihvaća povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi Sretan planet j.d.o.o.

Ne odobravamo povrate korištenih, ali ispravnih proizvoda.

Pravo na jednostrani raskid Ugovora

Kupac ima pravo prema čl. 72 Zakonu o zaštiti potrošača, na jednostrani raskid ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Kako bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na STANDARDNI INFORMACIJSKI OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora:

  • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena
  • ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
  • ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Kupac je dužan proizvod vratiti neoštećen i zapakiran u orginalnu ambalažu.

U slučaju jednostranog raskida ugovora Sretan planet j.d.o.o. postupit će prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima.

Sretan planet j.d.o.o se obvezuje izvršiti povrat novca koji je primio, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada roba bude vraćena. Izravne troškove povrata robe snosi kupac sam.

ZAVRTI I OSVOJI UZ BEPURE KOLO SREĆE!

  • Osvoji 1 besplatni proizvod po izboru
Isprobaj sreću
Never
Remind later
No thanks